Gl. Marbjergvej 11 – 4000 Roskilde

Flemming: 20 13 52 25

Mail: pro@bro-komp.dk

Om brolægning

Brolægning er et meget gammelt fag. Man mener, uden at kunne sige det med sikkerhed, at brolæggerfaget, i Danmark, opstod som selvstændigt erhverv i begyndelsen af 1300-tallet. Der er dog utallige eksempler på brolægning fra endnu tidligere tider. Pompeji i Italien og Karnaktemplet i Ægypten er glimrende eksempler på at man ret tidligt i historien tillagde en god og flot belægning en stor værdi. Pompeji blev næsten slettet fra verdenskortet i år 63 f.kr. da vulkanen Vesuv gik i udbrud. Men man kan stadig se brudstykker af de fantastisk marmor- og skiferbelagte gader.

Samme syn for sagen får man i Karnaktemplet i Ægypten. Ekslusive materialer har været brugt og håndværket var i topklasse. De samme standarder for belægning nåede desværre først Danmark på et meget senere tidspunkt. Man kan som brolægger få det indtryk at udviklingen er gået den gale vej i visse lande – men ikke i Danmark. Vi har udviklet os meget, siden de første brolægningseksempler fra oldtiden og gør det forsat.

En af mange faktorer som har bidraget til udviklingen, er stiftelsen af Brolæggerlauget. Brolæggerlauget blev endeligt anerkendt i 1660, hvilket fremgår af laugsartiklerne, hvor der står: ”Vi dem gunstigen vil bevilge nogle visse artikler, hvorefter de med tjenere og arbejdere et ordentligt håndværkslaug kunne oprette og fremdrage, så stadens indbyggere des bedre kunne være betjent med gode, faste, jævne og bekvemme gaders og broers læggelse og vedligeholdelse.”.

Brolæggerlauget er i dag en del af Dansk Byggeri. Vi blev som laug optaget d. 5 nov. 1963, men først d. 15 maj 1964 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Entrepenørforeningen, idag Dansk Byggeri, for Entrepenørforeningens Brolægningssektion, Brolægger-lauget. I dag er lauget noget hver enkelt firma selv frit kan vælge om de vil være medlem af. Nogle mener at lauget kun er til for at branchen kan aftale fælles priser under nogle gevaldige drikkelag. Dette er dog ikke tilfældet. Lauget prædiker, konstant for dets medlemmer, om vigtigheden af at fastholde et højt fagligt niveau samt at holde fast i brolægning som et ædelt håndværk, der ikke er enhver beskåret at udføre. Endvidere bliver der årligt lavet ture både herhjemme og i udlandet hvor formålet er at besigtige arbejde og forhåbentligt få gode ideer eller i bedste fald lære noget nyt.

Mange tror at brolægning som det udføres i dag, kun er muligt fordi branchen efterhånden har fået mange tekniske hjælpemidler. Det er ikke sandt. Der er en del der er blevet væsentligt lettere, hvilket har den positive gevinst at en brolægger i dagens Danmark, har muligheden for et langt og sundt arbejdsliv.

Alt hvad vi laver af brolægning i dag, kunne en dygtig brolægger også lave for 400 år siden, omend med en anden tidshorisont for endt udførelse. De vigtigste værktøjer for en rigtig brolægger er og vil altid være hans kritiske øje, hammer, sættejern og krageknap.