Gl. Marbjergvej 11 – 4000 Roskilde

Flemming: 20 13 52 25

Mail: pro@bro-komp.dk

Klagevejledning

Skulle du have brug for at indgive en klage over udført opgave eller anden form for uenighed skal du kontakte:

 

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K

info@byggerietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk